5 حیطه در هنگام پیاده سازی مدل کسب و کار

5 حیطه در هنگام پیاده سازی مدل کسب و کار
در این پست می‌خوانید:

1- استراتژی (جهت گیری): اهداف استراتژیک شما چیست؟ چگونه این اهداف مدل کسب و کار شما را پیش می راند؟

2- ساختار (قدرت): هر مدل کسب و کاری یک ساختار سازمانی مشخص دارد. متمرکز ؟ یا غیر متمرکز؟

3- فرآیندها (اطلاعات): مثلا اگر مدل کسب کار شما ناظر بر فروش ماشین های بسیار ارزشمند است در این مدل کیفیت باید به شدت سخت گیرانه باشند.

4- پاداش ها (انگیزه): مدل کسب و کار شما به چه نوع سیستم پاداشی نیازمند است؟ اگر مدل کسب و کار شما بسیار به رضایت مشتری وابسته است ، در این صورت این تعهد باید در سیستم پاداش شما بازتاب پیدا کند.

5- افراد (مهارت ها / الگوهای ذهنی): مدل کسب و کار شما به چه نوع افرادی با چه مهارتهای نیازمند است؟ چه نوع الگوخای ذهنی مورد نیاز است؟

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید