درخواست تدریس در آکادمی عصر ایده

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید سپس درخواست همکاری خود را ارسال کنید
نام و نام خانوادگی(Required)

لطفا عناوین آموزش‌هایی را که تمایل به ارائه آن‌ها در آکادمی عصر ایده دارید؛ در فیلدهای زیر وارد کنید.

می‌توانید از کادر زیر برای توضیح در مورد هر موضوعی که در این فرم به آن پرداخته نشده، استفاده کنید. همچنین، در این فرم می‌توانید سابقه آموزشی موضوعات پیشنهادی خود را نیز وارد کنید.
Max. file size: 2 GB.