بهبود فردی - آکادمی عصر ایده

اثر مرکب در عمل

اثر مرکب در عمل

آشنایی با کمال گرایی

آشنایی با کمال گرایی

نکاتی که در مصاحبه باید رعایت کرد!

نکاتی که در مصاحبه باید رعایت کرد!

نحوه معرفی خود در مصاحبه

نحوه معرفی خود در مصاحبه

12 راه ساده برای بهره وری بیشتر در محل کار

12 راه ساده برای بهره وری بیشتر در محل کار

15 نکته جهت یادگیری راحت تر

15 نکته جهت یادگیری راحت تر

تکنیک های مدیریت زمان

تکنیک های مدیریت زمان

راه هایی که مانع موفقیت فرد در کسب و کار می شود

راه هایی که مانع موفقیت فرد در کسب و کار می شود

نحوه رقابت سالم در محیط کار!

نحوه رقابت سالم در محیط کار!

اصل گرایی چیست؟

اصل گرایی چیست؟
اینستاگرام

با دنبال کردن ما در اینستاگرام آکادمی عصر ایده، از جدیدترین دروه های آموزشی رایگان مطلع شویدارسال تیکت جدید