بازاریابی و تبلیغات - آکادمی عصر ایده

آشنایی با اقتصاد گیگ

آشنایی با اقتصاد گیگ

استراتژی بازاریابی کسب و کار کوچک

استراتژی بازاریابی کسب و کار کوچک

(CTA) CALL TO ACTION

(CTA) CALL TO ACTION

بازاریابی کسب و کار و بازاریابی توجه

بازاریابی کسب و کار و بازاریابی توجه

راهنمایی برای تولید محتوا

راهنمایی برای تولید محتوا

بازاریابی و انواع آن (MARKETING)

بازاریابی و انواع آن (MARKETING)

15 ویژگی فروشنده موفق

15 ویژگی فروشنده موفق

11 توصیه درمورد آداب و معاشرت تلفنی

11 توصیه درمورد آداب و معاشرت تلفنی

7 راه برای قانع کردن خریداران

7 راه برای قانع کردن خریداران

9 قدم که برندت همیشه تو ذهن بمونه!

9 قدم که برندت همیشه تو ذهن بمونه!
اینستاگرام

با دنبال کردن ما در اینستاگرام آکادمی عصر ایده، از جدیدترین دروه های آموزشی رایگان مطلع شویدارسال تیکت جدید