مدیریت و رهبری - آکادمی عصر ایده

14 اصل مدیریت اثر هنری فایول چیست؟

14 اصل مدیریت اثر هنری فایول چیست؟

آشنایی با 11 روش تصمیم گیری

آشنایی با 11 روش تصمیم گیری

نحوه رقابت سالم در محیط کار!

نحوه رقابت سالم در محیط کار!

مهارت تصمیم گیری، مراحل و روش های آن

مهارت تصمیم گیری، مراحل و روش های آن

تفکر سیستمی چیست؟

تفکر سیستمی چیست؟

سه نوع تصمیم گیری برای مدیران

سه نوع تصمیم گیری برای مدیران

آشنایی با رهبری خدمتگزار

آشنایی با رهبری خدمتگزار

نحوه بهینه سازی تصمیم گیری در مدیریت

نحوه بهینه سازی تصمیم گیری در مدیریت

چگونه اکانت اینستاگرام را مدیریت کنیم؟

چگونه اکانت اینستاگرام را مدیریت کنیم؟

مدیریت ریسک های مثبت و منفی در پروژه

مدیریت ریسک های مثبت و منفی در پروژه
آیا می‌خواهید هر روز یک مقاله آموزشی به شما پیشنهاد شود؟ لطفا پس از انتخاب بله، در صفحه بعد گزینه Allow بزنید. خیر بله