مدیریت و رهبری - آکادمی عصر ایده

مهارت تصمیم گیری، مراحل و روش های آن

مهارت تصمیم گیری، مراحل و روش های آن

آشنایی با 11 روش تصمیم گیری

آشنایی با 11 روش تصمیم گیری

نحوه رقابت سالم در محیط کار!

نحوه رقابت سالم در محیط کار!

سه نوع تصمیم گیری برای مدیران

سه نوع تصمیم گیری برای مدیران

تفکر سیستمی چیست؟

تفکر سیستمی چیست؟
اینستاگرام

با دنبال کردن ما در اینستاگرام آکادمی عصر ایده، از جدیدترین دروه های آموزشی رایگان مطلع شویدارسال تیکت جدید