مدیریت و رهبری - آکادمی عصر ایده

سطوح و مهارت مدیریت

سطوح و مهارت مدیریت

سیلوهای سازمانی و تأثیرات آن

سیلوهای سازمانی و تأثیرات آن

بهره وری استراتژیک و نحوه بکارگیری در کسب وکار

بهره وری استراتژیک و نحوه بکارگیری در کسب وکار

راهکارهایی برای مدیریت جلسات

راهکارهایی برای مدیریت جلسات

10 نکته موثر در مورد نحوه مدیریت یک پروژه

10 نکته موثر در مورد نحوه مدیریت یک پروژه

14 اصل مدیریت اثر هنری فایول چیست؟

14 اصل مدیریت اثر هنری فایول چیست؟

مهارت تصمیم گیری، مراحل و روش های آن

مهارت تصمیم گیری، مراحل و روش های آن

آشنایی با 11 روش تصمیم گیری

آشنایی با 11 روش تصمیم گیری

نحوه رقابت سالم در محیط کار!

نحوه رقابت سالم در محیط کار!

سه نوع تصمیم گیری برای مدیران

سه نوع تصمیم گیری برای مدیران
اینستاگرام

با دنبال کردن ما در اینستاگرام آکادمی عصر ایده، از جدیدترین دروه های آموزشی رایگان مطلع شویدارسال تیکت جدید