مدیریت و رهبری - آکادمی عصر ایده

سه نوع تصمیم گیری برای مدیران

سه نوع تصمیم گیری برای مدیران

آشنایی با رهبری خدمتگزار

آشنایی با رهبری خدمتگزار

نحوه بهینه سازی تصمیم گیری در مدیریت

نحوه بهینه سازی تصمیم گیری در مدیریت

چگونه اکانت اینستاگرام را مدیریت کنیم؟

چگونه اکانت اینستاگرام را مدیریت کنیم؟

مدیریت ریسک های مثبت و منفی در پروژه

مدیریت ریسک های مثبت و منفی در پروژه

5 سوالی که توسط یک مشاور هم بنیانگذار پاسخ داده شده است

5 سوالی که توسط یک مشاور هم بنیانگذار پاسخ داده شده است

15 روند استخدامی در سال جدید

15 روند استخدامی در سال جدید

معرفی TQM و تاثیر آن بر مشتریان

معرفی TQM و تاثیر آن بر مشتریان

18 ویژگی یک رهبر خوب

18 ویژگی یک رهبر خوب

مهارت رهبری و ویژگی های منفی رهبری

مهارت رهبری و ویژگی های منفی رهبری
آیا می‌خواهید هر روز یک مقاله آموزشی به شما پیشنهاد شود؟ لطفا پس از انتخاب بله، در صفحه بعد گزینه Allow بزنید. خیر بله