ویدیو ها - آکادمی عصر ایده

قدرت تمرکز و انرژی‌های درونی

قدرت تمرکز و انرژی‌های درونی

دریافت مطالبات بدون قرارداد

دریافت مطالبات بدون قرارداد

آیا امضای برگه تسویه حساب کاری ما را از دریافت مطالبات محروم می کند؟

آیا امضای برگه تسویه حساب کاری ما را از دریافت مطالبات محروم می کند؟

انرژی و ضرباهنگ در فن بیان و اصول سخنوری

انرژی و ضرباهنگ در فن بیان و اصول سخنوری

تکنیک‌ های افزایش هوش کلامی

تکنیک‌ های افزایش هوش کلامی

معرفی دوره فن بیان، سخنوری و زبان بدن

معرفی دوره فن بیان، سخنوری و زبان بدن

راه های افزایش اعتماد به نفس

راه های افزایش اعتماد به نفس

نکات کلیدی زبان بدن

نکات کلیدی زبان بدن

تکنیک‌های تقویت هوش اجتماعی

تکنیک‌های تقویت هوش اجتماعی

تکنیک های تقویت لحن صدا

تکنیک های تقویت لحن صدا

ویدیو های آموزشی

آیا می‌خواهید هر روز یک مقاله آموزشی به شما پیشنهاد شود؟ لطفا پس از انتخاب بله، در صفحه بعد گزینه Allow بزنید. خیر بله