9 ویژگی فروشنده با اعتماد به نفس

9 ویژگی فروشنده با اعتماد به نفس
در این پست می‌خوانید:

ویژگی هایی که نشان می دهد شما فروشنده با اعتماد به نفسی هستید

داشتن اعتمادبه نفس در محیط کار مهم است. در بخش فروش یکی از مهم ترین ویژگی ها داشتن اعتماد به نفس است.
اعتماد به نفس داشتن یعنی باور و اعتقاد داشتن به توان خود و احساس ارزشمندی داشتن و خیلی راحت تر می توانید مشتری را متقاعد و جذب کنید.

فروشنده با اعتمادبنفس

  1. هنگام سخنرانی درجمع با صدایی رسا صحبت کنید.
  2. در هنگام سخنرانی مکث طولانی یا صحبت های سریع و تند در جمله هایتان نداشته باشید.
  3. ارتباط چشمی با مشتری داشته باشید .
  4. فن بیانتان را تقویت کنید.
  5. اطلاعات عمومی خود را در مورد محصول یا خدماتتان را همیشه بروزرسانی کنید تا همیشه ارائه خوبی داشته باشید.
  6. توانمندی خودرا باور داشته باشید و یاد موفقیت های کوچک و بزرگ خود بیافتید و به خود افتخار کنید.
  7. نه شنیدن و نه گفتن را بیاموزید تا در مواجه با هرکدام احساس ناامیدی نداشته باشید و حتی بیشتر تمرکز کنید تا نواقص را پیدا و حل کنید.
  8. داشتن تفکر و ذهنی باز و مثبت.
  9. در ارتباط بودن با مشتری.

در پایان

در هر کسب و کاری باید به قسمت فروش توجه ویژه ای شود چرا که بخش مهمی برای سودآوری کسب و کار است پس بهتر است افراد دوره های آموزشی فروش را بگذرانند تا در کارشان موفق تر باشند.

دیدگاه‌ها ۱
ارسال دیدگاه جدید