مهمترین مشتریان ما چه کسانی هستند؟

مهمترین مشتریان ما چه کسانی هستند؟
در این پست می‌خوانید:

انواع مختلفی از بخش های مشتری وجود دارد. در این جا نمونه هایی ارائه می دهیم

1- بازار انبوه : مل های کسب و کاری که بر روی بازار انبوه تمرکز دارند تمایزی بین بخش های مشتری قائل نیستند. این نوع کسب و کار اغلب در بخش لوازم الکترونیکی مصرفی یافت می شود.

2- بازار گوشه ای : این نوع کسب و کارها نیاز های بخش هایی ویژه و خاص از مشتریان را برآورده می کنند.مثلا تولید کنندگان قطعات خودرو .

3- بخش بندی شده: برخی مدل های کسب و کار بین بخش های بازار با نیاز ها و مسائل به نسبت متفاوت، تمایز قائل می شوند.برای مثال، بانک ها

4- متنوع: سازمانی با مدل کسب و کار متنوع از لحاظ مشتری، به دو بخش مشتری نامرتبط، با نیازها و مسائل به شدت متفاوت، خدمت ارائه میکند. برای مثال شرکت آمازون.

5- پلتفرم های چند وجهی(بازازهای چند وجهی): برخی از سازمان ها به دو یا چند بخش مرتبط مشتری خدمت ارائه می دهند.به عنوان مثال شرکتی که خدمات کارت اعتباری ارائه می دهد.

 

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید