سه نوع تصمیم گیری برای مدیران

سه نوع  تصمیم گیری برای مدیران
در این پست می‌خوانید:

سه نوع تصمیم گیری داریم تصمیمات عملیاتی، تصمیمات استراتژیک، و تصمیمات اداری

 

  • تصمیمات عملیاتی :

تصمیماتی هستند که بخش عمده‌ای از انرژی و توجه شرکت را به خودشان جلب کرده به افزایش کارایی فرایند تغییر کمک می کنند این تصمیمات شامل:  قیمت گذاری، بازاریابی، برنامه ریزی تولید یا به طور کلی مدیریت حوزه کارکردی می شوند.

 

  • تصمیمات استراتژیک:

تصمیماتی هستند که عمدتا به مسائل بیرونی شرکت به جای مسائل درونی آن مربوط می‌شوند. آنها تصمیماتی هستند که خصوصاً به انتخاب ترکیب محصولات تولیدی شرکت و یا به بازارهایی مربوط می‌شوند که شرکت محصول خود را در آنها به فروش می‌رساند مربوط می‌شوند.به نظر آنسف1 تصمیمات استراتژیک غیر تکراری بوده تحت آگاهی کمی اتخاذ می‌شوند یعنی تجربه در آن کم است.

 

  • تصمیمات اداری:

تصمیماتی  هستند که به ساختاردهی منابع شرکت مربوط می‌شود تا عملکرد شرکت را به حداکثر برساند. سازماندهی تحصیل و گسترش منابع حوزه های عمده این تصمیمات را شکل می دهند.

 

دیدگاه‌ها ۲
ارسال دیدگاه جدید